ព័ត៌មានជាតិ

ខេត្តស្វាយរៀង​​ ត្រូវអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស​ និង​ កាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព

ខេត្ដស្វាយរៀង៖ភូមិសាស្ត្រខេត្តស្វាយរៀង ត្រូវបានកំណត់យកជាភូមិសាស្ត្រដែលមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភៈ ដែលតម្រូវអោយមានការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស​ និង​ កាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាព ។
នេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់លោក ម៉ម ប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១ នេះ ៕
adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *