ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាស រកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៣៩៣នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ៦១២នាក់

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៣៩៣នាក់ ខណៈអ្នកជំងឺ ៦១២នាក់ជាសះស្បើយ។

សូមបញ្ជាក់ថា៖ គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន២៣,២៨២នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ១៤,៩៥៥នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន១៥៩នាក់៕

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *