ព័ត៌មានរាយការណ៍

ថ្ងៃទី០៥នេះ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ៨៩៦នាក់ទៀត.និងជាសះស្បើយ៦៤៦នាក់ ខណៈមានអ្នកស្លាប់២៨នាក់!

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំង ៨៩៦នាក់ខាងលើ មាន ៦៨៦នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍សហ
គមន៍២០កុម្ភះ» និង២១០នាក់ទៀត ជាករណីឆ្លងពីក្រៅប្រទេស ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៥
.ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ៥៥.១៨៧នាក់ហើយ ក្នុងនោះ
ព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៤៧.៣៨៦នាក់.ស្លាប់ឡើងដល់ចំនួន៧៤៨នាក់ហើយ ៕

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *