ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្រ្តីសុខាភិបាល ប្រាប់ឱ្យពេទ្យរដ្ឋទទួលព្យាបាលអ្នកជំងឺឡើងវិញ!

រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសុខាភិបាល បាន​ប្រាប់ឱ្យ​រៀបចំ​ចាត់ចែង និងអនុវត្ត​ការទទួលយក​អ្នកជំងឺ​ព្យាបាល​នៅតាម​សេវាសាធារណៈ (មន្ទីរពេទ្យ​ថ្នាក់ជាតិ មជ្ឈមណ្ឌលជាតិ មន្ទីរពេទ្យ​បង្អែក​រាជធានី ខេត្ត ស្រុក ខណ្ឌ មណ្ឌលសុខភាព និងសេវា​សុខាភិបាល​ឯកជន (មន្ទីរពេទ្យ មន្ទីរពហុព្យាបាល មន្ទីរសម្រាក​ព្យាបាល និងមន្ទីរសម្ភព)។

ការណែនាំ​នេះ បន្ទាប់ពីកន្លងមក​ មានបាតុភាព​បានកើតឡើង​ជារឿយៗ ដែល​អ្នកជំងឺ​មានសភាពធ្ងន់ធ្ងរ បានទៅរកកន្លែងព្យាបាល​នៅតាម​សេវាសាធារណៈ បែរជាមិនទទួលយកពួកគាត់មកធ្វើការព្យាបាល​ ដែល​ធ្វើឱ្យ​ជះ​ឥទ្ធិពល​មិនល្អមកលើ​ក្រសួង​សុខាភិបាល និងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ​របស់​គ្រូពេទ្យ។

សូមអានលម្អិតខាងក្រោម៖

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *