ព័ត៌មានរាយការណ៍

ថ្ងៃទី១០នេះ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ៩៣៣នាក់ទៀត.និងជាសះស្បើយ៧៤៣នាក់.ស្លាប់២៦នាក់!

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំង ៩៤៣នាក់ខាងលើ មាន ៧៣៣នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍សហ
គមន៍២០កុម្ភះ» និង២០០នាក់ទៀត ជាករណីឆ្លងពីក្រៅប្រទេស ។

សូមជម្រាបផងដែរថា៖ គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១០
.ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ៥៩.៩៧៨នាក់ហើយ ក្នុងនោះ
ព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៥១.៦៦០នាក់.ស្លាប់ឡើងដល់ចំនួន៨៨១នាក់ហើយ ៕

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *