ព័ត៌មានជាតិ

ក្រសួងសុខាភិបាល បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ៩៦៦នាក់ ខណៈជាសះស្បើយ៦៥០នាក់

សូមជម្រាបថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន ៥២,៣៥០នាក់ ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន ៤៥,៥០៨នាក់ និងស្លាប់សរុបចំនួន ៦៦០នាក់ ៕

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *