ព័ត៌មានរាយការណ៍

ថ្ងៃទី២៨នេះ មានអ្នកឆ្លងថ្មីដល់ទៅ ៨៨៣នាក់ទៀត.និងជាសះស្បើយ៦០៧នាក់ស្លាប់១៦នាក់!

(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន បញ្ជាក់ពីលទ្ធផល ២៧.០៦.២០២១ ដែលរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន ៨៨៣នាក់ទៀត ខណៈអ្នកជាសះស្បើយមានចំនួន ៦០៧នាក់ ផងដែរ ។

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំង ៨៨៣នាក់ខាងលើ មាន ៧៤៨នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍សហ
គមន៍២០កុម្ភះ» និង១៣៥នាក់ទៀត ជាករណីឆ្លងពីក្រៅប្រទេស ។

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *