ព័ត៌មានជាតិ

ព្រះមហាក្សត្រចេញព្រះរាជក្រឹត្យតែងតាំង លោក ឈួរ ច័ន្ទឌឿន ជាអនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ!

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *