ព័ត៌មានជាតិ

លោក ខាត់ បូរ៉ា ត្រូវបានសមាគមCCAតែងតាំងជាប្រធានគណៈកម្មាការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ជាតិ និងអន្តរជាតិ នៃសមាគមអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ CCA

(ភ្នំពេញ)៖ យោងតាមផេកផ្លូវការរបស់សមាគមអ្នកប្រឹក្សាយោបល់គ្រឿងសម្អាង (CCA)ដែលបានបង្ហោះនាថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីសម្រេច