ព័ត៌មានសុខភាព និងសម្រស់

ថ្ងៃទី០៧នេះ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ថ្មី ៩៨១នាក់ទៀត.និងជាសះស្បើយ៩៣៤នាក់ ខណៈមានអ្នកស្លាប់១៩នាក់!

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងថ្មីទាំង ៩៨១នាក់ខាងលើ មាន ៧១៦នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍២០កុម្ភះ» និង២៦៥នាក់ទៀត ជាករណីឆ្លងពីក្រៅប្រទេស ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៧.ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ៥៧.១០៣នាក់ហើយ ក្នុងនោះ
ព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន ៤៨.៩៧៤នាក់.ស្លាប់ឡើងដល់ចំនួន៧៩៨នាក់ហើយ ៕

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *