ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង៖ ប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៥៩ នាក់បន្ថែមទៀត!

(ព្រៃវែង)៖ នៅថ្ងៃទី៧ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០២១
រដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង បានចេញសេចក្ដីប្រកាស
ព័ត៌មានដោយបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ចំនួន៥៩នាក់ ដែលជាលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី៦ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០២១នេះ។

អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ទាំង៥៩នាក់ គឺមានឈ្មោះក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹង។

ក្នុងនោះដែររដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែង៖ សូមអំពាវនាវដល់អ្នកដែល បានប្រាស្រ័យទាក់ទង ប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ឬប្រយោល ជាមួយបុគ្គលវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ទាំង៥៩ នាក់ខាងលើ។
សូមដាក់ខ្លួនដាច់ដោយឡែកតាមដានសុខភាព រយៈពេល១៤ថ្ងៃ និងរាយការណ៍មកអាជ្ញាធរ ដើម្បីយកសំណាកនិង
ធ្វើចត្តាឡីស័ក ៕

 

adm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *